Obowiązująca od kwietnia 2012 roku ustawa deweloperska nałożyła na deweloperów obowiązek zapewnienia nabywcom tzw. środków ochrony – jednym z nich jest rachunek powierniczy. Dla każdego mieszkania przypisany jest indywidualny numer rachunku, na który jego nabywca wpłaca środki. Ustawodawca wprowadził dwa rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych: zamknięty i otwarty. W pierwszym przypadku środki wpłacone przez nabywcę przekazywane są deweloperowi dopiero po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu i okazaniu w banku aktu notarialnego. W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizowanej inwestycji. Nabywca mieszkania nie ponosi kosztów związanych z prowadzeniem rachunku powierniczego, a zgodnie z prawem bankowym środki zgromadzone na rachunku powierniczym są wyłączone z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi – co gwarantuje ich całkowite bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *